DIAGNOcamKaVo DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu.

Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.
Snímky zaznamenané KaVo DIAGNOcam mohou být uloženy, a tím výrazně zjednoduší monitorování a komunikaci s pacientem.
Díky své technologii DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) DIAGNOcam nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost, která je v mnoha případech srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG, zejména s ohledem na aproximální a okluzní kazy. Kromě toho je možné zobrazit některé druhy sekundárních kazů a praskliny.

DIAGNOcam však poskytuje víc než jenom rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu.

Jeho zásadní výhodou je možnost detekovat kazy již v počátečním stadiu a také zhodnotit, jak daleko kaz postoupil. Zda se ještě nachází ve sklovinné části, či již zasahuje do dentinu. To dává lékaři možnost zvolit nejvhodnější způsob léčby zubního kazu, například využít některou z neinvazivních metod léčby kazu. V řadě případů se tak daří zabránit rozšíření léze a dochází k její remineralizaci.
Na Mnichovské univerzitě byla proto vypracována nová klasifikace zubních kazů, která pomáhá ošetřujícímu správně stanovit postup léčby – viz DOWNLOADS Klasifikace kazů


Tyto možnosti jsou natolik inovativní, že DIAGNOcam získal několik ocenění.
V České republice získal cenu Top of Pragodent 2013
 

KaVo
Türkova 2319/5b
budova Prague Gate
Praha 4 Chodov
149 00

Tel.: +420 272 090 201

Servisní odd.: +420 272 090 210

© Created by it2b s. r. o.